http://uipv.org/ua/index.html © Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2018 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
(УКРПАТЕНТ)

 
[05.03.2014]  Патентні повірені та ДП "УІПВ" - діалог розпочато 
 

Як повідомлялось, 28 лютого 2014 року в Києві в приміщенні Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (ДП «УІПВ») відбулася зустріч представників у справах інтелектуальної власності (ІВ) з керівництвом підприємства та представниками Державної служби інтелектуальної власності України (Державна служба).

Під час заходу обговорювалися перспективні напрями співпраці патентних повірених та органів державної системи правової охорони ІВ у сучасних умовах. Відкриваючи захід, директор ДП «УІПВ» Станіслав Фролов окреслив головну мету зустрічі – обговорити низку нагальних питань щодо ефективної взаємодії між представниками в справах інтелектуальної власності, керівництвом і підрозділами ДП «УІПВ» та Державної служби.

Державну службу на зустрічі представили заступник Голови Любов Висоцька та заступник начальника управління – начальник відділу промислової власності Інна Шатова. Любов Висоцька повідомила присутнім про основні актуальні напрями діяльності Державної служби. За словами заступника Голови, розробка проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні нині на завершальній стадії й незабаром, після погодження в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, цей документ буде оприлюднено для громадського обговорення. Також Любов Висоцька повідомила про затвердження 28 лютого наказом Голови складу Громадської ради при Державній службі, про законодавчий процес стосовно вилучення адміністративних послуг, які надає Державна служба, зі ст. 2 Закону України «Про адміністративні послуги» (таке вилучення планується здійснити шляхом реалізації проекту змін щодо зазначеного документа, які повинні бути затверджені до кінця цього року).

Заступник директора ДП «УІПВ» з питань експертизи Наталія Петрова загострила увагу присутніх на прогресивних змінах у роботі підприємства після отримання Державною службою статусу Міжнародного пошукового органу (МПО) та планах українського відомства на майбутнє.

За її словами, основою для підвищення кваліфікаційного рівня стануть спеціалізовані семінари з питань експертизи, перший з яких, присвячений, зокрема, критеріям патентоздатності винаходів і корисних моделей, підприємство проведе в кінці березня. Наталія Петрова зазначила, що ключовим показником ефективності роботи експертизи на сьогодні є строки розгляду заявок – ці строки витримуються на рівні світових патентних відомств. Подальше їх зменшення не є пріоритетом, натомість основну увагу підприємство звертає на контроль якості охоронних документів на всі об’єкти промислової власності. Також Наталія Петрова висвітлила особливості прискореного розгляду заявок шляхом укладання угод з Філією «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» ДП «УІПВ», підкреслила необхідність дотримання при плановому та прискореному розгляді заявок зазначених для них термінів, закликала мінімізувати спілкування в усному та телефонному режимах з експертами й для отримання офіційних відповідей користуватися лише письмовими запитами.

Особисті зустрічі патентних повірених з експертами стосовно спірних та уточнювальних питань щодо заявок за рекомендаціями заступника директора підприємства пропонується проводити в присутності начальника відділу або відділення для збереження максимальної якості експертизи та виключення можливості зацікавлення або корупційних дій.

Наталія Петрова відповіла на запитання аудиторії щодо строків розгляду прискорених заявок на корисну модель, про особливості роботи із запитами експертів, отримання консультацій на стадії формальної експертизи заявок. Патентний повірений Даніель Бенатов попросив обґрунтувати вартість «прискорених заявок» на знаки для товарів і послуг. На його погляд, вартість цих послуг завищена порівняно з вартістю таких самих за процедурою розгляду заявок на винаходи та корисні моделі. У відповідь представники керівництва ДП «УІПВ» та Державної служби запропонували проаналізувати собівартість послуг та провести додаткові консультації з поставленого питання.

Патентний повірений Костянтин Кобзарук, порушив питання щодо випадків відмови державними нотаріусами завіряти копії охоронних документів. У відповідь Наталія Петрова підкреслила, що підприємство, згідно зі світовим досвідом, планує в найближчому майбутньому вести відкритий електронний реєстр охоронних документів, доступний через Інтернет. А в разі потреби отримання «твердої копії» з печатками й підписами такий документ без проблем видаватиметься українським відомством на запит в індивідуальному порядку.

Жваву дискусію викликали запитання Майї Льгової та Ірини Ошарової стосовно виділення ДП «УІПВ» спеціальних приміщень для проведення зустрічей патентних повірених з експертами. Присутні на заході представники в справах інтелектуальної власності, нагадуючи аудиторії про позитивний досвід минулих років, наполягали на організації такої можливості. Перший заступник директора ДП «УІПВ» Андрій Зеленський у своїй відповіді на вищеокреслені побажання виходив з рекомендацій правоохоронних органів і підкреслив, що сьогодні будь-яке усне спілкування заявника (представника заявника) з експертом не в присутності керівного складу (начальника відділу, відділення) не бажане. Але наголосив на необхідності створення спеціальних консультаційних центрів і повідомив про виділення для задоволення цієї потреби спеціальних приміщень ДП «УІПВ». Наталія Петрова додала, що у вирішенні питань між експертами та патентними повіреними підприємство орієнтуватиметься на формат експертної ради та максимально уникатиме формату міжособового спілкування. Така експертна рада в окремих випадках навіть може бути проведена в присутності вищого керівництва ДП «УІПВ» й Державної служби.

Зацікавленість патентних повірених викликав з-поміж іншого й ступінь готовності рекомендацій щодо проведення експертизи окремих об’єктів інтелектуальної власності. За словами Наталії Петрової, методичні рекомендації за всіма об’єктами промислової власності підготовлені та на цей час проходять процедуру узгодження в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Що ж до отримання патентними повіреними необхідної інформації з відповідних питань до закінчення цієї процедури, то у зв’язку з цим прозвучала пропозиція відвідувати тематичні семінари, які організовуватиме найближчим часом підприємство.

Патентний повірений Олексій Васильєв повідомив про те, що у деяких зарубіжних базах даних охоронних документів останній патент України датується кінцем 2008 року, зазначивши, що цей факт може впливати на інвестиційну привабливість нашої держави для зарубіжних клієнтів. Наталія Петрова, коментуючи вищенаведене зауваження, запевнила аудиторію в тому, що дані про охоронні документи з боку ДП «УІПВ» передаються в повному обсязі, без затримок і перерв, – виконуються всі міжнародні зобов'язання. Інформація про втрату актуальності повідомлень деяких зарубіжних баз даних буде додатково перевірена шляхом надсилання відповідних запитів від підприємства до органів, які відповідають за формування баз, або безпосередньо до Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Патентний повірений Сергій Дроздович звернув увагу присутніх на велику кількість попередніх відмов з аргументацією у вигляді посилання на єдине джерело в мережі Інтернет і висловив деякі сумніви щодо обґрунтованості використання такого джерела закладом експертизи. Вказав на випадки виникнення суперечних ситуацій з експертами. Наталія Петрова підкреслила, що експерти у своїх висновках використовують лише ті джерела, які дозволені до використання та підтверджені юристами закладу. А конкретні випадки відмов та особливості взаємодії з експертами під час розгляду заявок заступник директора з питань експертизи запропонувала розглядати на спеціалізованих семінарах.

Заступник директора з інформаційно-технічного забезпечення експертизи Сергій Мосов повідомив про успішне запровадження нової форми взаємодії підприємства та патентних повірених у рамках спеціалізованих тренінг-семінарів і під час дослідної експлуатації програмних продуктів , які розробляються в інтересах заявників.

У відповідь на запитання патентного повіреного Дмитра Трістана стосовно введення підприємством електронного документообігу із заявниками та ступеня готовності до роботи системи електронного подання заявок Сергій Мосов повідомив про повну технічну готовність системи до промислової експлуатації та про очікування введення в дію відповідної законодавчої бази з цього питання. За його словами, корпус патентних повірених України цілком може сприяти прискоренню розгляду окресленого питання законодавчими органами і, таким чином, скоротити час уведення системи в повний виробничий режим експлуатації. Заступник директора з інформаційно-технічного забезпечення експертизи ДП «УІПВ» подякував тим патентним повіреним, які долучилися до процесу дослідної апробації програмних продуктів, і запросив фахівців частіше відвідувати спеціалізовані тренінг-семінари, проходити навчання та разом сприяти розвитку нової системи. За його словами, у найближчий час планується ввести до експлуатації електронне подання заявок ще за двома об’єктами промислової власності. Також ведеться робота над упровадженням електронного подання заявок за процедурою PCT. Сергій Мосов розказав про спільне рішення Державної служби й Українського союзу промисловців та підприємців про створення при УСПП Комісії з інтелектуальної власності, яка, у свою чергу, сприятиме тіснішій взаємодії між бізнесом і представниками в справах ІВ.

Відповідаючи на запитання стосовно виникнення технічних збоїв під час доступу патентних повірених до відкритих баз даних підприємства, Сергій Мосов звернув увагу на постійне вдосконалення інформаційно-технічних систем ДП «УІПВ», у тому числі й щодо спрощення доступу користувачів до цих систем і підвищення рівня стабільності функціонування останніх. Технічні питання, які заважають ефективній роботі, підприємство запрошує вирішувати в діалоговому режимі – українське відомство готове надавати для цього позачергові консультаційні ресурси та послуги.

Запитання, порушене патентним повіреним Олександром Брагарником, – щодо можливості несанкціонованого копіювання закритої інформації, зокрема за поданими заявками, – прокоментували Сергій Мосов та Андрій Зеленський. За їхніми словами, підприємство в повному обсязі виконує вимоги Держспецзв’язку із захисту інформаційних ресурсів: рівні та можливість доступу користувачів до інформації суворо контролюються службою безпеки. Крім того, триває підготовка ДП «УІПВ» до сертифікації за стандартом ISO 27001, який диктує відповідні вимоги до системи інформаційної безпеки. На сьогодні органи державної влади запровадили посилений контроль за всіма аспектами інформаційної безпеки, усі рекомендації підприємство виконало, можливість несанкціонованого доступу до конфіденційної службової інформації виключена.

Патентні повірені також висловили побажання щодо швидшої актуалізації бази даних «Стан діловодства за заявками», оприлюднення дати видачі охоронних документів на офіційному сайті ДП «УІПВ», а також своєчасного інформування патентних повірених у регіонах щодо проведення публічних заходів. Перші два питання прийняті керівництвом підприємства до уваги. З приводу ж останнього Андрій Зеленський зазначив, що наразі досліджується можливість проведення наступного такого заходу у форматі відеоконференції, і повідомив, що технічним підрозділам відомства вже надані відповідні доручення.

Заступник начальника управління – начальник відділу промислової власності Державної служби Інна Шатова ознайомила присутніх з ініціативами Державної служби й актуальними новинами в її діяльності на законодавчому полі. Повідомила, що нині є всі передумови для створення закону України, який регулюватиме діяльність патентних повірених. За умов затвердження змін до ст. 2 Закону України «Про адміністративні послуги», про які повідомила у своїй доповіді раніше Любов Висоцька, завдання розробки такого законопроекту стане для Державної служби питанням найближчого часу.

Зауваження про перегляд двосторонніх угод з Роспатентом, засноване на відомих фактах невизнання російською стороною чинності дій українських патентних повірених, Інна Шатова попросила оформити у вигляді офіційного звернення до Державної служби з описом усіх обставин, за яких такі факти мали місце, для подальшого з’ясування ситуації.

Василь Красніков від імені Всеукраїнської асоціації представників у справах ІВ звернувся до Станіслава Фролова з пропозицією поглибити взаємодію та активізувати діалог між Асоціацією та підприємством. Зокрема, була попередньо обговорена можливість проведення на базі ДП «УІПВ» заходів і зборів Асоціації. Директор ДП «УІПВ» висловив готовність до співпраці та запросив керівництво Асоціації до діалогу.

На завершення Станіслав Фролов подякував присутнім і підкреслив важливість отримання такого якісного зворотного зв’язку від представників у справах ІВ, а також проведення зустрічей з ними на постійній основі.