проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 

 

 

 

Урядова "гаряча лінія"

ІДС "Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг"


На веб-сайті Укрпатенту в розділі “Бази даних, інформаційно-довідкові системи, патентно-інформаційні продукти на оптичних носіях інформації”, підрозділ “Інформаційно-довідкові системи (ІДС). Промислові зразки”, та в розділі “Патентно-інформаційні фонди”, підрозділ “Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності. Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ)”, розміщено нову ІДС для МКПЗ.

 

До уваги заявників, власників охоронних документів, їхніх представників та всіх зацікавлених осіб! З 02 липня 2018 року змінюються реквізити бюджетних рахунків для зарахування платежів за надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності. Актуальна інформація у розділі «Збори та держмито» за посиланням http://www.uipv.org/ua/rba.html «Оплата державного мита та адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності».

 
 
[09.03.2016]  Відбувся круглий стіл з питань удосконалення організації проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг 
 

03 березня 2016 року в Державній службі інтелектуальної власності України (ДСІВ) відбувся круглий стіл, присвячений питанням удосконалення організації проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг.

Про встановлення пріоритету за попередніми заявками, за подання яких не було сплачено збір, ішлося в презентації Голови Комітету інтелектуальної власності Асоціації адвокатів України Анни Кравчук.

Доповідач поінформувала про те, що в країнах СНД та ЄС відсутній так званий «внутрішній пріоритет», який дозволяє встановлювати пріоритет на основі попередньої заявки, поданої у цій же країні, а також зазначила, які, на її думку, існують ризики встановлення такого пріоритету.

Начальник управління правового забезпечення промислової власності ДСІВ Інна Шатова прокоментувала позицію ДСІВ з вищеокресленого питання, розповіла про порядок установлення пріоритету, який діє в Україні, а також підкреслила той факт, що документ про сплату збору за подання заявки не є обов'язковим для визнання заявки поданою та для встановлення дати її подання.

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Закон) датою подання заявки є дата одержання матеріалів, визначених пунктом 1 цієї статті. Цей перелік не містить документа про сплату збору за подання заявки. Установлення пріоритету за заявками, за якими не сплачено збір за їх подання, відповідає процедурам, визначеним чинним законодавством, оскільки такі заявки вважаються правильно поданими. Не порушуються при цьому й вимоги Паризької конвенції про охорону промислової власності (Паризька конвенція), яка визначає, що підставою для виникнення права пріоритету визнається будь-яке подання заявки, що має силу правильно оформленого національного подання заявки згідно з національним законодавством кожної країни Союзу. Під правильно оформленим національним поданням заявки слід розуміти будь-яке подання, якого достатньо для встановлення дати подання заявки у відповідній країні, якою б не була подальша доля цієї заявки.

Пунктом 8 статті 7 Закону передбачено, що за подання заявки сплачується збір. Пункт 10 статті 10 Закону визначає, що в разі відповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 цього Закону та за умови наявності документа про сплату збору за подання заявки заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки. У випадку невідповідності матеріалів заявки вимогам статті 8 Закону заявнику надсилається повідомлення. Якщо невідповідність буде усунута протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення, то датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи виправлених матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною.
Документ про сплату збору повинен надійти разом із заявкою або протягом двох місяців від дати її подання. Якщо збір не надійшов, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення (пункт 13 статті 10 Закону).

Для правильного розуміння умов встановлення пріоритету необхідно розмежовувати юридичний зміст використовуваних у положеннях Закону категорій – «неподана заявка» та «відкликана заявка». Так, якщо заявка не містить матеріалів, передбачених статтею 8 Закону, то вона вважається неподаною й не може бути використана як попередня заявка для виникнення права на пріоритет. Якщо ж заявка, зокрема, не містить документа про сплату збору за подання заявки, то вона вважається відкликаною. Така дія може настати лише після того, як за поданою заявкою встановлено дату її подання в порядку, передбаченому пунктом 9 статті 10 Закону.

Дискусія, що виникла під час круглого столу, була зосереджена в основному на тому, що  передбачений чинним Законом так званий внутрішній пріоритет не відповідає міжнародній практиці та несе ризики зловживань з боку недобросовісних заявників. Тому учасники заходу дійшли згоди щодо доцільності внесення змін до Закону, якими виключити можливість застосування в Україні такого пріоритету, а представники Асоціації адвокатів України, зі свого боку, висловили готовність звернутися з відповідною пропозицією до Мінекономрозвитку.

Другим питанням, яке обговорювалося на заході, було вдосконалення умов для реалізації права особи на подання мотивованого заперечення проти заявки на знак для товарів і послуг. Учасники заходу підтримали ідею ДСІВ щодо розміщення в ІДС «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг» інформації про підготовку до прийняття рішення за заявкою за результатами кваліфікаційної експертизи не пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття ДСІВ рішення за цією заявкою.

 

І. Шатова, А. Малиш

 

Круглий стіл з питань удосконалення організації проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг

 

А. Кравчук

Круглий стіл з питань удосконалення організації проведення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг

 

 

ПовернутисяГоловна сторінка
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2018 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies