проверка
На головну
На головну Карта сайту Зворотний звязок Архів новин

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 

 

 

 

Урядова "гаряча лінія"

ІДС "Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг"


На веб-сайті Укрпатенту в розділі “Бази даних, інформаційно-довідкові системи, патентно-інформаційні продукти на оптичних носіях інформації”, підрозділ “Інформаційно-довідкові системи (ІДС). Промислові зразки”, та в розділі “Патентно-інформаційні фонди”, підрозділ “Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності. Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ)”, розміщено нову ІДС для МКПЗ.

 

До уваги заявників, власників охоронних документів, їхніх представників та всіх зацікавлених осіб! З 02 липня 2018 року змінюються реквізити бюджетних рахунків для зарахування платежів за надання адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності. Актуальна інформація у розділі «Збори та держмито» за посиланням http://www.uipv.org/ua/rba.html «Оплата державного мита та адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності».

 
 
[01.04.2016]  У центрі уваги – особливості проведення експертизи заявок на винаходи та корисні моделі 
 

31 березня 2016 року на базі Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) відбувся семінар «Особливості проведення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем». Організаторами заходу виступили Державна служба інтелектуальної власності України (ДСІВ) та Укрпатент.

Традиційний щорічний захід відкрила директор з питань експертизи Укрпатенту Наталія Петрова, подякувавши чималій аудиторії — захід відвідало понад 80 учасників — за активну участь в обговоренні актуальних питань правової охорони інтелектуальної власності (ІВ). Керівник звернула увагу на статистичні дані закладу, підкресливши, що за перші 2 місяці 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року зареєстровано зростання кількості заявок на корисні моделі, що вказує на позитивний напрямок змін у сфері винахідництва в Україні. Водночас тривожить зниження кількості заявок, поданих за міжнародною процедурою PCT. Наталія Петрова звернула увагу, що з 5 лютого 2016 року Укрпатент розпочав виконання функцій Міжнародного пошукового органу (МПО) та Органу міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ). Заклад експертизи вже отримав перші заявки від національних заявників, що обрали його як компетентний орган з відповідними статусами, та отримав повідомлення від патентних відомств Грузії й Молдови, які дають підстави розраховувати на плідну співпрацю з цими патентними відомствами.

Програму доповідей семінару відкрив заступник начальника відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем Укрпатенту Сергій Торянік, який розглянув актуальне питання застосування теорії еквівалентів під час встановлення відповідності винаходу (корисної моделі) умові новизни. Фахівець з-поміж  іншого відзначив велику роль застосування в практиці експертизи Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), які було розроблено силами фахівців Укрпатенту. Тема теорії еквівалентів,  використання якої було започатковано у сфері судової експертизи, а потім обґрунтовано з погляду чинного права та методично урегульовано Укрпатентом, викликала значну зацікавленість аудиторії семінару та розглядалася в умовах жвавої дискусії. Її застосування для перевірки новизни винаходів та корисних моделей було проілюстровано та розтлумачено доповідачем на конкретних прикладах (незалежна підвіска колеса автомобіля та стрічкова пила).

Завантажити презентацію (PDF, 2 МБ).

Основні аспекти роботи Укрпатенту в статусі МПО/ОМПЕ детально розкрила начальник відділу міжнародних заявок на винаходи та корисні моделі Укрпатенту Антоніна Жужнева. Поінформувавши присутніх про основні аспекти процедури патентування відповідно до Договору про патентну кооперацію (PCT), фахівець розглянула особливості роботи українського закладу експертизи під час проведення міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи. Антоніна Жужнева також назвала вартість послуг МПО/ОМПЕ в Укрпатенті та в інших відомствах, зокрема в Європейському патентному відомстві та Роспатенті та закликала національних заявників до співпраці з Укрпатентом в статусі МПО/ОМПЕ, вказавши на  те, що якість роботи є найвищим пріоритетом для Укрпатенту.

Завантажити презентацію (PDF, 2,13 МБ).

Патентний пошук за допомогою сервісу Google Patents став основним предметом доповіді головного експерта сектору електротехніки та приладобудування відділу фізико-технічних технологій Укрпатенту Андрія Веременка. Під час його презентації було акцентовано  увагу на певних перевагах Google Patents у порівнянні з іншим інформаційним сервісом (ESPACE.NET). Зокрема, на можливості повнотекстового пошуку, зручній можливості пошуку слів, розташованих у тексті поруч, автоматичному врахуванні синонімів ключових слів, а також можливості пошуку також за не патентною літературою. На конкретних прикладах було продемонстровано ефективні прийоми користування сервісом.

Завантажити презентацію (PDF, 2,32 МБ).

Доповідь головного експерта відділу хімії та фармацевтики Укрпатенту Катерини Котик стосувалася патентного захисту стереоізомерів, які мають однакову хімічну формулу, але внаслідок різної просторової конфігурації молекул можуть мати різні хімічні властивості, зокрема різні лікувальні властивості. Фахівець на прикладі розгляду винаходу, який належить до фармацевтичної галузі, показала особливості аналізу різних видів стереоізомерів (діастереомерів та енантіомерів) та розповіла, як краще складати заявки на такі хімічні речовини щоб отримати патентний захист.

Завантажити презентацію (PDF, 0,18 МБ).

Особливості патентного пошуку біологічних послідовностей у заявках на винаходи в галузі молекулярної біотехнології розглянула головний експерт відділу хіміко-біологічних технологій Укрпатенту Антоніна Краузе. Фахівець, зокрема, звернула увагу аудиторії на важливість подання біологічних послідовностей у електронному вигляді з дотриманням стандарту ВОІВ ST. 25 не лише у випадку подання міжнародної заявки відповідно до Договору PCT, а й у випадку подання національної заявки, адже це дозволяє уникнути низки специфічних проблем у ході розгляду заявки. Були розглянуті спеціалізовані програми для порівняння та пошуку релевантних амінокислотних, нуклеотидних та білкових послідовностей на прикладах досить ефективних без оплатних сервісів Clustal Omega, BLAST, FASTA.

Завантажити презентацію (PDF, 1,29 МБ).

Темою доповіді головного експерта відділу фізико-хімічних технологій Укрпатенту Хельги Кухаренко стало питання перевірки поданих заявником додаткових матеріалів під час розгляду заявки. Зокрема, були розглянуті конкретні випадки, коли додаткові матеріали містять відомості, яких не було у первинних матеріалах заявок, однак ці відомості можуть бути розцінені як очевидні пояснення та враховані при кваліфікаційній експертизі винаходів. Активну участь в обговоренні цього питання взяв начальник відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем Укрпатенту Федір Луценко. Він допоміг доповідачці детально пояснити аудиторії, якими принципами керується заклад експертизи в процесі визначення тонкої межі між очевидними поясненнями та додатковими відомостями, які розцінюються як вихід за межі первинних матеріалів заявки. А також, у відповідь на запитання представника винахідницької сфери, зазначив, що наявність у первинних матеріалах заявки детальних відомостей про винахід збільшує вірогідність отримання патенту, у той час як замовчування особливостей винаходу зменшує таку вірогідність.

Завантажити презентацію (PDF, 1,9 МБ).

Завершила програму семінару доповідь начальника відділу прав на результати науково-технічної діяльності Укрпатенту Дмитра Павлова, який зосередив увагу на питаннях подвійного патентування, прав пріоритету та пільг на розкриття («пільги за новизною») та особливостях їх використання. Серед розглянутих доповідачем питань – розкриття в науковій публікації, розкриття партнеру або інвестору, розкриття третьою особою, у тому числі у випадку зловживання. Спільно з аудиторією були обговорені актуальні питання одночасного подання заявки на винахід та корисну модель та використання права пріоритету.

Завантажити презентацію (PDF, 0,29 МБ).

Підсумувала семінар загальна дискусія, на завершення якої Наталія Петрова подякувала аудиторії за активну роботу у висвітленні проблемних питань правової охорони винаходів та корисних моделей в Україні, а також запросила всіх зацікавлених фахівців з ІВ долучитися до участі в семінарі Укрпатенту з питань правової охорони знаків для товарів і послуг, який заплановано провести в травні цього року.

 

 

Cемінар «Особливості проведення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем»

 

Федір Луценко, Наталія Петрова, Сергій Торянік

 

Сергій Торянік

 

Антоніна Жужнева

 

Cемінар «Особливості проведення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем»

 

Наталія Петрова

 

Cемінар «Особливості проведення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем»

 

Катерина Котик

 

Антоніна Краузе

 

Cемінар «Особливості проведення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем»

 

Cемінар «Особливості проведення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем»

 

Хельга Кухаренко

 

Дмитро Павлов

 

Марія Василенко

 

Cемінар «Особливості проведення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем»

 

Cемінар «Особливості проведення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем»

 

 

 

ПовернутисяГоловна сторінка
Версія для друку Версія для друку
© Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2018 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
Finport Technologies розроблено компанією
Finport Technologies