http://uipv.org/ua/mijn_klasif.html © Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2018 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
(УКРПАТЕНТ)

Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності

Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності (далі – міжнародні класифікації ОПВ) засновані відповідними міжнародними угодами.

Україна приєдналася до всіх міжнародних угод стосовно міжнародних класифікацій ОПВ:

Приєднання України до зазначених вище міжнародних угод надало змогу нашій країні не лише застосовувати міжнародні класифікації ОПВ у роботі, а й брати активну участь в їх удосконаленні, зокрема у складі Комітетів експертів відповідних Союзів.

У світовій системі правової охорони інтелектуальної власності міжнародні класифікації періодично переглядаються (змінюються та/або доповнюються) й для поліпшення пошукових можливостей та з урахуванням технічного прогресу запроваджуються їх нові версії/редакції.

У зв’язку з цим систематично проводяться роботи щодо актуалізації міжнародних класифікацій ОПВ у перекладі українською мовою.

Нижче наведено перелік чинних версій/редакцій міжнародних класифікацій ОПВ у перекладі українською мовою, на основі яких створені інформаційно-довідкові системи (ІДС) з можливістю проведення пошуку.

Також наведені відомості стосовно наказів щодо введення в дію поточних версій/редакцій міжнародних класифікацій ОПВ у перекладі українською мовою в державній системі правової охорони інтелектуальної власності та подано посилання на офіційні тексти класифікацій автентичними мовами – англійською та французькою.


Міжнародна патентна класифікація (МПК)

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.03.2018 № 431 введено в дію МПК-2018.01 у перекладі українською мовою.

Створена ІДС "Міжнародна патентна класифікація" для МПК-2018.01, доступ до якої надається на безоплатній основі.

МПК у перекладі українською мовою також доступна через веб-ресурс ВОІВ.


Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП)

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.01.2018 № 19 введено в дію МКТП (11-2018) у перекладі українською мовою.

Створена ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)" для МКТП (11-2018), доступ до якої надається на безоплатній основі.

У зв’язку з тим, що з 2013 року, згідно з рішеннями Комітету експертів Ніццького союзу, щорічно запроваджується нова версія чинної редакції МКТП, а раз на 5 років – нова редакція МКТП, для забезпечення інформаційних потреб широкого кола користувачів міжнародних класифікацій ОПВ, у ІДС також наявні версії МКТП від (10-2014) до (11-2017), які втратили чинність та доступні для інформаційних цілей.

Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (МКЗЕЗ)

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.01.2018  № 20 введено в дію МКЗЕЗ-8 у перекладі українською мовою.

Створена ІДС "Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація)" для МКЗЕЗ-8, доступ до якої надається на безоплатній основі.

В ІДС також наявні сьома та шоста редакції класифікації, які втратили чинність та доступні для інформаційних цілей.


Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ)

Наказом Державної служби інтелектуальної власності України від 07 грудня 2016 року № 450-н введено в дію МКПЗ-11 у перекладі українською мовою.

Створена ІДС "Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація)" для МКПЗ-11, доступ до якої надається на безоплатній основі. Чинна з 01.01.2017.

Інформаційне повідомлення про МКПЗ-11.

ІДС "Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація)". Тестова версія.

 


Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності на веб-сайті ВОІВ

 Міжнародна патентна класифікація

 Розділ веб-сайту, що стосується МПК

 Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків

 Розділ веб-сайту, що стосується МКТП

 Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків

 Розділ веб-сайту, що стосується МКЗЕЗ

 Міжнародна класифікація промислових зразків

 Розділ веб-сайту, що стосується МКПЗ

Модифіковано 27.04.2018