http://uipv.org/ua/opisi_patentiv.html © Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності".
2004-2017 Всі права захищено.
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
(УКРПАТЕНТ)

Описи до патентів України на винаходи і корисні моделі

Опис до патенту (деклараційного патенту) на винахід (корисну модель) є вичерпним джерелом інформації стосовно винаходу (корисної моделі).

Опис розкриває суть винаходу (корисної моделі) та підтверджує обсяг правової охорони, визначений формулою винаходу (корисної моделі). Відповідно до ч.2 ст.23 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" Державна служба інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) публікує опис до патенту (деклараційного патенту).

Описи до патентів на винаходи і корисні моделі на паперовому носієві публікуються одночасно з офіційним бюлетенем "Промислова власність".

Починаючи з № 5 за 2012 рік, відповідно до наказу ДСІВ від 30 грудня 2011 року № 297-н, здійснюється публікація опису за новою структурою, яка включає титульну сторінку, де наводяться бібліографічні дані, реферат, основне креслення або хімічна формула (за наявності); текст опису винаходу (корисної моделі), формула винаходу (корисної моделі), а також креслення, на які є посилання в описі винаходу (корисної моделі), або інші ілюстративні матеріали (за наявності).

З 2005 року одночасно з офіційним бюлетенем здійснюється видання національного CD-ROM "Винаходи в Україні", в якому вміщено повні відомості про зареєстровані патенти (деклараційні патенти) на винаходи (корисні моделі) у вигляді структурованої інформації: бібліографічні дані, реферат, формула та текст опису винаходу (корисної моделі). Починаючи з квітня 2009 року, у якості пошукової системи в національному CD-ROM "Винаходи в Україні" використовується авторський інструментарій MIMOSA.

Повні відомості про зареєстровані патенти (деклараційні патенти) на винаходи (корисні моделі) у структурованому вигляді та патентні документи у форматі PDF розміщено також в Спеціалізованій базі даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні", доступ до якої надається на безоплатній основі на веб-ресурсах ДСІВ та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі – Укрпатент).

Описи до патентів на паперовому носієві (з 1993 року) та на CD-ROM (з 2005 року) до 1 січня 2012 року надсилались на безоплатній основі до патентних фондів національної системи науково-технічної інформації, зокрема Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної наукової медичної бібліотеки України, державних центрів науки, інновацій та інформатизації та центрів науково-технічної і економічної інформації відповідно до Закону України від 9 квітня 1999 року № 595 - ХІV "Про обов‘язковий примірник документів".

Відповідно до наказу ДСІВ від 6 лютого 2012 року № 58-н припинене видання друком описів до патентів на винаходи і корисні моделі, відомості про реєстрацію яких публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність", починаючи з № 1 за 2012 рік, а також їх розсилка одержувачам відповідно до "Реєстру безоплатної розсилки описів до патентів України на винаходи на паперовому носієві".

У зв’язку з цим, починаючи з 2012 року, описи до патентів надсилаються зазначеним одержувачам виключно на CD-ROM "Винаходи в Україні".

Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) до 2015 року комплектувався описами до патентів на паперовому носієві та на CD-ROM.

Відповідно до наказу ДСІВ від 18 березня 2015 року № 41-н описи до патентів України на винаходи і корисні моделі видаються друком в одному примірнику для забезпечення видачі охоронних документів їх власникам.

У зв’язку з цим, починаючи з 2015 року ФГК комплектується описами тільки на CD-ROM.

Копії описів до патентів, виданих друком до 2015 року, можна замовити за адресою: 
Відділення інновацій Укрпатенту
бульвар Л. Українки, 26, м. Київ, 01133, Україна
Тел.: (38044) 285-82-77.


Опис до патенту на винахід

Опис до патенту на корисну модель

(Модифіковано: вересень, 2015)